Uwaga na fałszywe komunikaty w poczcie e-mail

W skrzynkach pocztowych mogły się pojawić fałszywe e-maile podszywające się pod obsługę poczty informujące o zawieszeniu dostępu do poczty i konieczności kliknięcia w link w celu odzyskania dostępu do poczty. Nie należy w takim wypadku klikać z żaden link, takie działa mają na celu wyłudzenie haseł dostępu do poczty w celu ich późniejszego użycia do […]

Czytaj dalej >

Prace modernizacyjne www.jezuici.pl

W nocy z piątku na sobotę tj. 23 na 24 stycznia 2015 nastąpiło przeniesienie strony głównej www.jezuici.pl wraz z innymi stronami w sieci WordPressa na jezuici.pl na nowy serwer. Jest to pierwszy etap modernizacji jezuici.pl planowanych w 2015 roku. W kolejnych etapach dokończona będzie migracja strony głównej z wersji testowej na końcową, w późniejszym terminie […]

Czytaj dalej >

Nowe konta www na jezuici.pl

Od kwietnia 2013 roku nowe konta „www” zakładane na jezuici.pl będą kontami w ramach sieci WordPress. Jeśli takie konto będzie nie wystarczające (np. chęć skorzystania z innej platformy) istnieje możliwość założenia konta FTP + WWW wraz z dostępem do bazy danych SQL na dotychczasowych zasadach.

Czytaj dalej >

Wysyłanie poczty

W związku z coraz częstszym blokowaniem przez dostawców internetu (min. TPSA/Neostrada, Netia) wysyłania poczty SMTP przez port 25 w programach pocztowych należy zmienić konfiguracje poczty wychodzącej z port 25 na port 587. Więcej szczegółów:  http://tech.jezuici.pl/poczta/ W ostatnim czasie (12 marca 2013) taką blokadę wprowadziła Netia. Patrz: http://www.netia.pl/pomoc_dla_domu,temat,22214,blokada-portu-25-dla-poczty-wychodzacej.html    

Czytaj dalej >

Nowe funkcjonalności Webmaila

W webmailu dodano w zakładce Ustawienia funkcjonalność ustawienia automatycznej odpowiedzi na nadsyłane e-maile oraz możliwość zmiany hasła logowania do poczty.

Czytaj dalej >

Luka w Joomla

W związku z wykrytą luką w joomla w komponencie JNews proszę używających Joomla o możliwie najszybsze zaktualizowanie komponentu do najnowszej wersji. Więcej szczegółów pod linkami: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-4256 oraz http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2012-4256 W razie potrzeby proszę o kontakt.

Czytaj dalej >

Listowanie zawartości katalogów WWW

Zablokowana została funkcja listująca zawartość katalogów. W przypadku potrzeby takiej funkcjonalności można w wybranym katalogu z plikami umieścić plik .htaccess   z wpisem „Options +Indexes” włączając tym dotychczasową funkcjonalność w tym katalogu. Jakkolwiek, gdyby pojawiły się jakieś utrudnienia to proszę o kontakt.

Czytaj dalej >

Problem z Google Analyticator

Zauważony został problem z działaniem wtyczki WordPress o nazwie Google Analyticator w wersji 6.3.4 (używana dla Google Analytics). Powodem jest używanie w tej wersji wtyczki zablokowanych na serwerze funkcji curl_.  W razie uwag proszę o kontakt

Czytaj dalej >

Badanie oglądalności Site Centric GEMIUS dla całego serwera jezuici.pl

Dziś ostatecznie z powodzeniem udało się uruchomić badanie oglądalności stron GEMIUS Site Centric dla wszystkich stron w ramach domeny *.jezuici.pl Odbywa się to poprzez automatyczne dodanie skryptu o treści: <!– (C) 2000-2009 Gemius SA – gemiusAudience / ver 11.1 / pp.jezuici.pl / podstrony–> <script type=”text/javascript”> <!–//–> <![CDATA[//><!– var pp_gemius_identifier =”d2.g60_1408Ekv3U94RYVqbkrsvIjgOolNn22PZrlg3.I7″; //–><!]]> </script> <script type=”text/javascript” src=”http://gapl.hit.gemius.pl/xgemius.js”></script> […]

Czytaj dalej >

Zabezpieczenia w ramach serwera www

Ze względu na efektywność, a zarazem bezpieczeństwo serwera jezuici.pl zostały dziś włączone następujące zabezpieczenia: Zostały zablokowane następujące funkcje systemowe : exec passthru shell_exec system proc_open popen curl_exec curl_multi_exec parse_ini_file show_source Przed włączeniem tych zabezpieczeń przeprowadziliśmy szczegółową analizę, z której wynika, że to zabezpieczenie nie powinno zaburzyć działania stron na jezuici.pl. Dodatkowo zablokowana została funkcja listująca zawartość katalogów. […]

Czytaj dalej >