Nowe funkcjonalności Webmaila

W webmailu dodano w zakładce Ustawienia funkcjonalność ustawienia automatycznej odpowiedzi na nadsyłane e-maile oraz możliwość zmiany hasła logowania do poczty.