Nowe konta www na jezuici.pl

Od kwietnia 2013 roku nowe konta “www” zakładane na jezuici.pl będą kontami w ramach sieci WordPress. Jeśli takie konto będzie nie wystarczające (np. chęć skorzystania z innej platformy) istnieje możliwość założenia konta FTP + WWW wraz z dostępem do bazy danych SQL na dotychczasowych zasadach.