Poczta jezuici.pl już w usłudze Google Apps

7.10.2015, w godzinach przedpołudniowych, nastąpiło przełączenie serwera obsługującego pocztę w domenie jezuici.pl. Na ten moment wydaje się, że wszystko działa poprawnie.

Obecnie do poczty w naszej domenie logujemy się przez gmail.jezuici.pl lub po prostu przez gmail.com. Pamiętajmy by logować się adresem wg. wzoru [email protected].

Ewentualne usterki lub indywidualne problematyczne kwestie związane z pocztą będziemy rozwiązywać na bieżąco. Dziękujemy za współpracę i cierpliwość.