Blokada funkcji mail() w PHP

W związku z lawinowymi nadużyciami funkcji mail() w PHP do wysyłania spamu przez booty oraz formularze na stronach www funkcja mail() w PHP oraz wysyłanie przez lokalny mailer z użytkownika serwera www zostaje zablokowana do odwołania. Pojedynczy przypadek nadużycia powoduje wciągnięcie całego serwera na czarną listę spamową powodując problemy dla pozostałych witryn.

Jeśli dana witryna potrzebuje wysyłać e-maile za pomocą formularzy czy jakiegokolwiek innego konieczny jest kontakt z obsługą serwera [email protected]  oraz przeznaczenie do tego celu konta pocztowego i wysyłania poczty przez protokół SMTP z autoryzacją. Więcej informacji pod linkiem E-maile wysyłane z www