Blokada niektórych funkcji PHP (np. mail)

 
W celu rozwiązania problemów wynikający z blokady, skontaktuj się z nami.
Ze względu na efektywność, a zarazem bezpieczeństwo serwera jezuici.pl zostały zablokowane następujące funkcje systemowe :
 • exec
 • passthru
 • shell_exec
 • system
 • proc_open
 • popen
 • curl_exec
 • curl_multi_exec
 • eval
 • mail
 • show_source
Dodatkowo zablokowana została funkcja listująca zawartość katalogów oraz możliwość nawiązywania połączeń na portach 25, 110, 143.
W przypadku potrzeby takiej funkcjonalności można w wybranym katalogu z plikami umieścić plik .htaccess   z wpisem „Options +Indexes” włączając funkcjonalność listowania plików w tym katalogu.