Przeniesienie kontaktów z kont innych dostawców

Możesz przenieść do poczty gmail.jezuici.pl swoje kontakty z innych kont pocztowych.

Uwaga! Jeśli chcesz przenieść kontakty z webmaila Roundcube, czyli starego konta jezuici.pl, nie korzystaj z poniższej instrukcji, ale z opisu dostępnego tutaj.

Wybierz swojego dotychczasowego dostawcę poczty, aby dowiedzieć się jak wykonać przenosiny.

Listę Kontakty można szybko wyeksportować z Gmaila do pliku CSV. Wystarczy wykonać te czynności:

 1. Zaloguj się do Gmaila.
 2. Kliknij Gmail w lewym górnym rogu strony Gmaila, a następnie wybierz Kontakty.
 3. Z menu Więcej wybierz Eksportuj….
 4. Wybierz, czy chcesz wyeksportować wszystkie kontakty czy tylko jedną grupę.
 5. Wybierz format, w którym chcesz wyeksportować informacje o kontaktach. Pamiętaj, że w niektórych z tych formatów mogą zostać utracone pewne informacje o kontaktach.
  • Aby przenieść kontakty między kontami Google, użyj formatu Google CSV. Jest to zalecany sposób tworzenia kopii zapasowej kontaktów Google.
  • Aby przenieść kontakty do programu Outlook, Yahoo! Mail, Hotmail lub wielu innych aplikacji, użyj formatu Outlook CSV.
  • Aby przenieść kontakty do aplikacji Apple Address Book, użyj formatu vCard.
 6. Kliknij Eksportuj.
 7. Wybierz Zapisz na dysk i kliknij OK.
 8. Wybierz lokalizację zapisania pliku i kliknij OK.

Następnie dokonaj importu do gmail.jezuici.pl:

 1. Zaloguj się na swoje konto gmail.jezuici.pl.
 2. Kliknij Gmail w lewym górnym rogu strony Gmaila, a następnie wybierz Kontakty.
 3. Kliknij przycisk Więcej, znajdujący się ponad listą kontaktów, a następnie wybierz Importuj….
 4. Kliknij przycisk Wybierz plik.
 5. Wybierz plik, który chcesz przesłać, i kliknij przycisk Importuj.

Gdy skończysz, Gmail wyświetli informacje o liczbie zaimportowanych kontaktów.

 

Aby zaimportować książkę adresową poczty Yahoo!, zapisz plik jako Yahoo! CSV. Instrukcje znajdziesz w Centrum pomocy Yahoo!.

Następnie dokonaj importu do gmail.jezuici.pl:

 1. Zaloguj się do Gmaila.
 2. Kliknij Gmail w lewym górnym rogu strony Gmaila, a następnie wybierz Kontakty.
 3. Kliknij przycisk Więcej, znajdujący się ponad listą kontaktów, a następnie wybierz Importuj….
 4. Kliknij przycisk Wybierz plik.
 5. Wybierz plik, który chcesz przesłać, i kliknij przycisk Importuj.

Gdy skończysz, Gmail wyświetli informacje o liczbie zaimportowanych kontaktów.

 1. Zaloguj się na swoje konto Hotmail.
 2. Kliknij listę Contacts (Kontakty) w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij menu Manage (Zarządzanie) u góry listy Contacts (Kontakty) i wybierz Export (Eksportuj).
 4. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Export Contacts (Eksportuj kontakty).
 5. Po wyświetleniu polecenia otwarcia lub zapisania pliku kliknij przycisk Save (Zapisz).
 6. Wybierz lokalizację zapisania pliku i kliknij Save (Zapisz).

Następnie dokonaj importu do gmail.jezuici.pl:

 1. Zaloguj się do Gmaila.
 2. Kliknij Gmail w lewym górnym rogu strony Gmaila, a następnie wybierz Kontakty.
 3. Kliknij przycisk Więcej, znajdujący się ponad listą kontaktów, a następnie wybierz Importuj….
 4. Kliknij przycisk Wybierz plik.
 5. Wybierz plik, który chcesz przesłać, i kliknij przycisk Importuj.
+-AOL
AOL nie ma funkcji eksportowania książki adresowej, więc jeśli korzystasz z tej usługi, musisz utworzyć niestandardowy plik CSV.

Następnie dokonaj importu do gmail.jezuici.pl:

 1. Zaloguj się do Gmaila.
 2. Kliknij Gmail w lewym górnym rogu strony Gmaila, a następnie wybierz Kontakty.
 3. Kliknij przycisk Więcej, znajdujący się ponad listą kontaktów, a następnie wybierz Importuj….
 4. Kliknij przycisk Wybierz plik.
 5. Wybierz plik, który chcesz przesłać, i kliknij przycisk Importuj.
Tagi: