Wysyłanie poczty z używanego wcześniej adresu

Twój domyślny jezuicki adres pocztowy oparty jest na wzorcu [email protected] – np. [email protected].

Jeśli dotychczas używałeś innego adresu (np. [email protected]), wiadomości dalej będą obierane.

Jeśli chcesz móc korzystać z dotychczasowego adresu także do wysyłania – wykonaj poniższą instrukcję. Jeśli do odbierania poczty używasz klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze (Outlook, Thunderbird, Airmail itd.), instrukcja dla Ciebie znajduje się na dole strony.
  1. Zaloguj się na swoje konto e-mail w Google.
  2. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu dowolnej strony i wybierz Ustawienia, a następnie kliknij kartę Konta.
  3. W sekcji Wyślij pocztę jako kliknij link Dodaj inny adres e-mail.
  4. Wpisz swoje imię i nazwisko w polu „Nazwa” oraz dodatkowy adres e-mail w polu „Adres e-mail”.
  5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Weryfikuj. Gmail wyśle wiadomość weryfikacyjną na Twój inny adres e-mail, aby potwierdzić, że należy on do Ciebie.
  6. Znajdź wiadomość z Gmaila. Otwórz ją i kliknij link znajdujący się w wiadomości lub wpisz kod potwierdzenia w sekcji „Konta” w ustawieniach poczty e-mail Google Apps.

W trakcie konfiguracji nowego konta w kliencie poczty nie zamiast podawać adres wg nowego wzorca ([email protected]), wpisz swój stary adres (np. [email protected]).

Masz problem z wykonaniem instrukcji? Sprawdź często zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.