W sprawach technicznych związanych z serwerem jezuici.pl proszę pisać na adres:

[email protected]

W sprawach merytorycznych (treść, kontakt) związanych ze stroną  www.jezuici.pl  proszę pisać na adres:

[email protected]

W sprawach technicznych wymagających kontaktu telefonicznego proszę się kontaktować ze mną poprzez o. Krzysztofa Nowaka SJ

Mariusz Miller
(administrator techniczny)