Błędne hasło Outlook oraz Poczta usługi Windows Live

W przypadku konfigurowania konta pocztowego w programie Outlook lub Poczta usługi Windows Live dostępnego w Windows Vista oraz Windows 7 przy problemach z logowaniem i otrzymywaniu komunikatu o błędnym haśle/nazwie użytkownika (dla IMAP – wcześniej należy włączyć odstęp IMAP)

2015-10-07 14_45_14-Poczta usługi Windows Live2015-10-07 17_07_35-outlook

 

 

 

 

lub ciągłym pytaniu o hasło i nazwę użytkownika (dla konfiguracji POP)

2015-10-07 14_47_16-Logowanie - Jezuic POP (imie.nazwisko)

należy włączyć dostęp do swojego konta dla „mniej bezpiecznych aplikacji”.

Będąc zalogowanym do swojego nowego konta Google pod adresem http://gmail.jezuici.pl należy w tym samym oknie przeglądarki otworzyć link:  https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Po otwarciu powyższego linka należy włączyć dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji jak zrzucie ekranu poniżej:

2015-09-28_Mniej bezpieczne aplikacje

Następnie gdy pojawi się komunikat „Zaktualizowano” zamknąć okno przeglądarki, nie należy używać przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej.

Dalsza konfiguracja odbywa się już według podanych danych konfiguracyjnych Konfiguracja klienta pocztowego