Konfiguracja klienta pocztowego

Dokładamy starań aby poniższe informacje były aktualne w razie problemów najaktualniejsze są informacje na stronach pomocy Google 
Poniższa instrukcja pozwala na skonfigurowanie programu pocztowego z użyciem zalecanego protokołu IMAP. Jeśli chcesz skorzystać z POP3, stosowne informacje znajdziesz na dole strony.

Krok 1

Aby pobierać pocztę @jezuici.pl do programu pocztowego na komputerze lub w urządzeniu mobilnym musisz na swoim nowym koncie aktywować IMAP. Protokół ten pozwala pobierać wiadomości z serwerów pocztowych na własny komputer, dzięki czemu w programach takich jak Microsoft Outlook czy Thunderbird masz dostęp do swojej poczty nawet bez połączenia z internetem.

 1. Zaloguj się do Gmaila.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Przekazywanie i POP/IMAP.
 4. Zaznacz Włącz IMAP.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Krok 2

Teraz w Twoim programie pocztowym musisz dodać nowe konto. W przypadku używania Thunderbird zapoznaj się najpierw z opisami opisem Błędne hasło Thunderbird oraz Thunderbird i Gmail  podobnie w przypadku używania programu pocztowego Poczta usługi Windows Live zawartego Windows Vista i Windows 7 nalezy zapoznać się opisem Błędne hasło Poczta usługi Windows Live

Jako dane konta podaj swój adres e-mail (np. [email protected]) oraz hasło. Jeśli w programie pocztowym pojawi się błąd, możesz spróbować ustawień manualnych.

 

 • Incoming Mail (IMAP) Server – Requires SSL (Serwer poczty przychodzącej (IMAP) – wymaga połączenia SSL)
  • imap.gmail.com
  • Port: 993
  • Requires SSL:Yes (Wymaga połączenia SSL: Tak)
 • Outgoing Mail (SMTP) Server – requires TLS (Serwer poczty wychodzącej SMTP – wymaga połączenia TLS)
  • smtp.gmail.com
  • Port: 465 lub 587
  • Requires SSL:Yes (Wymaga połączenia SSL: Tak)
  • Requires authentication: Yes (Wymaga uwierzytelnienia: Tak)
  • Użyj tych samych ustawień co serwer poczty przychodzącej
 • Full Name or Display Name (Imię i nazwisko lub Nazwa wyświetlana): [Twoje dane]
 • Account Name or User Name (Nazwa konta lub Nazwa użytkownika): pełny nazwa konta Gmail według wzorca [email protected] lub nazwa konta [email protected] (dla kont innych niż osobiste)
 • Email address (Adres e-mail): pełny adres Gmail według wzorca [email protected] lub alias który ma służyć do wysyłania (np. [email protected])
 • Password (Hasło): hasło do konta Gmail

Jeśli Twój klient nie obsługuje uwierzytelniania SMTP, to nie będzie można wysyłać z niego poczty przy użyciu adresu Gmaila.

Poza tym jeśli występują problemy z wysyłaniem poczty, ale masz pewność, że szyfrowanie jest aktywne dla serwera SMTP w Twoim kliencie poczty, spróbuj skonfigurować swój serwer SMTP na innym porcie: 465 lub 587.

Opcjonalnie – konfiguracja poprzez POP3

Jeśli chciałbyś skonfigurować pocztę przy użyciu protokołu POP3, skorzystaj z poniższych danych.

Instrukcje konfiguracji standardowej:

Incoming Mail (POP3) Server – requires SSL (Serwer poczty przychodzącej (POP3) – wymaga połączenia SSL): pop.gmail.com
Use SSL: Yes (Użyj połączenia SSL: Tak)
Port: 995
Outgoing Mail (SMTP) Server – requires TLS or SSL (Serwer poczty wychodzącej (SMTP) – wymaga połączenia TLS lub SSL): smtp.gmail.com
Use Authentication: Yes (Użyj uwierzytelnienia: Tak)
Port for TLS/STARTTLS (Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS): 587
Port for SSL (Port na potrzeby połączeń SSL): 465
Server timeouts (Limity czasu serwera) Więcej niż 1 minuta, zalecana wartość to 5
Full Name or Display Name (Imię i nazwisko lub Nazwa wyświetlana): [Twoje dane]
Account Name or User Name (Nazwa konta lub Nazwa użytkownika): Twój pełny adres e-mail (łącznie z fragmentem @jezuici.pl)
Email Address (Adres e-mail): Twój adres e-mail (nazwa.uż[email protected])
Password (Hasło): Twoje hasło do Gmaila
Masz problem z wykonaniem instrukcji? Sprawdź często zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.