Zabezpieczenia w ramach serwera www

Ze względu na efektywność, a zarazem bezpieczeństwo serwera jezuici.pl zostały dziś włączone następujące zabezpieczenia:

Zostały zablokowane następujące funkcje systemowe :

  • exec
  • passthru
  • shell_exec
  • system
  • proc_open
  • popen
  • curl_exec
  • curl_multi_exec
  • parse_ini_file
  • show_source

Przed włączeniem tych zabezpieczeń przeprowadziliśmy szczegółową analizę, z której wynika, że to zabezpieczenie nie powinno zaburzyć działania stron na jezuici.pl.

Dodatkowo zablokowana została funkcja listująca zawartość katalogów.

W przypadku potrzeby takiej funkcjonalności można w wybranym katalogu z plikami umieścić plik .htaccess   z wpisem “Options +Indexes” włączając tym dotychczasową funkcjonalność w tym katalogu.

Jakkolwiek, gdyby pojawiły się jakieś utrudnienia to proszę o kontakt.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.